Інформація про збірник

Тематика:
Висвітлення актуальних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців різних галузей і перспективні шляхи їх вирішення; вивчення й аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців; психолого-педагогічні умови ефективності навчальної діяльності студентів (курсантів); неперервність професійної освіти; особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування; значення фізичної підготовки фахівців під час формування професійної надійності та готовності до виконання фахових завдань; впровадження в навчально-виховний процес інноваційних підходів до професійної освіти у контексті євроінтеграції тощо.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  Серія КВ №22644-12544Р

ISSN 2522-1477

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний авіаційний університет, Кіровоградська льотна академія НАУ

Головний редактор: Тетяна Степанівна Плачинда – доктор педагогічних наук, доцент

Заступник головного редактора: Геннадій Анатолійович Лещенко – доктор педагогічних наук, доцент

Відповідальний секретар: Оксана Володимірівна Урсол – кандидат педагогічних наук