Інформація про збірник

Тематика:
Висвітлення актуальних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців різних галузей і перспективні шляхи їх вирішення; вивчення й аналіз зарубіжного досвіду професійної підготовки фахівців; психолого-педагогічні умови ефективності навчальної діяльності студентів (курсантів); неперервність професійної освіти; особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування; значення фізичної підготовки фахівців під час формування професійної надійності та готовності до виконання фахових завдань; впровадження в навчально-виховний процес інноваційних підходів до професійної освіти у контексті євроінтеграції тощо.

ISSN 2522-1477

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:  Серія КВ №22644-12544Р від 26.04.2017 року Міністерства юстиції України

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України Наказом МОН України
від 4 квітня 2018 р. № 326

Збірник реферується Українським реферативним журналом «Джерело» (засновники: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського), Google Scholar.

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновник: Національний авіаційний університет, Льотна академія НАУ

Головний редактор: Тетяна Степанівна Плачинда – доктор педагогічних наук, доцент
Заступник головного редактора: Олена Іванівна Москаленко – доктор педагогічних наук, доцент
Відповідальний секретар: Оксана Володимирівна Урсол – кандидат педагогічних наук